AFREGELINGEN EN INTONATIE PIANO

Een goede afregeling van het klavier en mechaniek is noodzakelijk om het volledige gamma dat een piano kan bieden, te benutten.  Elke buffetpiano of vleugel dient in principe om de vijf jaar opnieuw afgeregeld te worden (speling in het klavier, indrukdiepte, afstand van de hamers tot de snaren,...).  Om de tien jaar zou elke piano een grondige beurt moeten krijgen waarbij ook de hamerkoppen worden afgeschuurd, het klavier exact gelijk wordt gelegd, elk onderdeel gesmeerd wordt en de mechaniek tot in detail wordt afgeregeld.

Intonatie is het geheim van elke goede technieker en stemmer.  Het is een techniek waarbij men met naalden het oppervlak van de hamerkoppen bewerkt zodat er een herverdeling van de aanslagspanning ontstaat.  Intonatie mag enkel uitgevoerd worden door stemmers die volledig op het gehoor kunnen stemmen en voldoende ervaring in dit vakgebied hebben opgebouwd.  Een slechte intonatie kan de hamerkoppen zelfs vernielen, terwijl een goede de piano vaak een onvermoede rijkdom aan klank geeft.  Zeker bij vleugelpiano's doet intonatie wonderen.